O čom svedčí vysvedčenie?

10.01.2021

Kráčame domov - Ela a ja, v rukách vysvedčenie, ktoré by sme po starom nazvali "čisté". Pýtam sa na dojmy z dňa a prvá vec, ktorú mi povie je, že už nie je výnimočná žiačka. Že vyhlasovali výnimočných žiakov na nádvorí školy, no jej meno nezaznelo. Minulý rok vraj výnimočná bola - veď bola na koncoročnej akadémii, jasný dôkaz!


A tak sa začne vážny rozhovor o výnimočnosti. Či je dieťa výnimočné, ak má samé jednotky alebo po novom totožné slovné hodnotenie v každom predmete. Či je výnimočné, ak chodí na všetky školské súťaže a má v nich vynikajúce výsledky a umiestnenia. Ela si myslí že áno... ešte aj zdôrazní, aká nemožná je v matike, ako ostatní pružne a rýchlo počítajú a ona nie... ouuu, f*ck! Mlčím, počúvam ju, rozmýšľam ako reagovať.


A tak, keď odíde von, vyrobím pre ňu vysvedčenie - Vysvedčenie od mamy. Len pre ňu. Len o nej. O tom, aká je výnimočná. Akým je pre mňa darom. Čo sa mi na nej páči. I o tom, na ktorých svojich slabších stránkach by ešte mohla popracovať.


A rozmýšľam, aká zodpovednosť to je - hodnotiť. Že to vlastne robíme neustále a vo vzťahu k všetkému. 

Ako starostlivo treba zvážiť každé jedno slovo, aby nebolo hodnotené dieťa ako také, ale jeho výkony, správanie, prejavy. Aby cítilo, že to vie ovplyvniť. Že sa môže posunúť. 

Že treba naozaj zdôrazňovať, aby sa deti medzi sebou neporovnávali. Aby si dokázali zhodnotiť svoj vlastný progres - porovnávať len seba so sebou. Aby cítili, že majú hodnotu, Že sú jedinečné, výnimočné, originálne a každé jedno môže a má byť prínosom pre nás všetkých najmä vďaka tomu, že v sebe objaví svoje dary, talenty, nadanie, rozvinie ich a tým urobí šťastným seba samého. A tým aj všetkých okolo. Aj keď mená tých detí nezazneli na nádvorí školy.

Ďakujem za túto skúsenosť a možnosť zamyslieť sa...