Ako raz zbilancujeme svoj život...?

19.03.2021

Existujú svedectvá, výpovede ľudí na sklonku svojho života, ktorí pri jeho bilancovaní vyjadrili ľútosť, že ho nežili viac podľa seba. Že svoj aktívny život prežili v práci, ktorá ich len málo napĺňala. (Len si to predstavte - možno 40 rokov minimálne 8 hodín denne na mieste, kde vás to v lepšom prípade nebaví, v tom horšom ubíja). Že ich skutočné sny ostali nezrealizované. Úprimne, vôbec sa tomu nečudujem.

Myslím, že na konci života čelíme pravde v celej jej sile. Možno ju nevyslovíme, no vnímame ju. A myslím, že nám dôjde, že celý svoj život sme mali v rukách my sami. Uvedomíme si celkom bez predstierania, že mnohé rozhodnutia sme odovzdali do rúk iným. Napríklad vyhováraním sa na okolnosti, na nepriazeň osudu či neprajné prostredie a ľudí. Že sme žili podľa presvedčení, ktoré sme nikdy nepreskúmali, či sú naozaj pravdami.

Možno je ťažké prevziať za svoj život zodpovednosť. Možno je naozaj náročné pripustiť si, že VY a len VY utvárate svoj život. Možno je ťažké povedať niečomu vedomé áno, pretože z toho prirodzene vyplynie nie pre ostatné možnosti. A v nás ostanú pochybnosti, aké by to bolo keby...

Ja som ale presvedčená, že pokiaľ svoj život žijeme v súlade s našimi snami, predstavami, víziami, pochybnosti nemôžme mať. Ako by sme aj mohli! Ak žijeme podľa našich snov, zrejme robíme niečo, k čomu máme hlboký emocionálny vzťah. Ak máme k niečomu hlboký emocionálny vzťah, robíme činnosti, ktoré nám robia radosť, prinášajú pocit zmysluplnosti pre nás samotných i pre naše okolie. A takéto činnosti spravidla súvisia s našim osobným potenciálom. Cez ne zveľaďujeme talenty, dary, ktoré nám boli dané. A to je, aspoň pre mňa, jeden z najkrajších spôsobov, ako prežiť čas, ktorý sme dostali.

Podelím sa o jedno svoje presvedčenie alebo skôr silný pocit, ktorý mám:

Ak sme si vedomí svojich talentov, ak vieme, ako s nimi pracovať a rozvíjať ich, ak nám prinášajú pocit naplnenia a radosti, možno práve počúvame a napĺňame hlas svojej duše, našu pravú podstatu, naše naozajstné ja, kúsok božského v nás. A naraz niet pochybností, nie je priestor na iné možnosti, nie je dôvod na váhanie. Akosi nám všetko príde úplne najsprávnejšie, najprirodzenejšie. Akosi nemôžeme inak, než žiť a konať v súlade s týmto poznaním. A to je blažený pocit.

Ako asi bilancujú život ľudia, ktorí žili týmto presvedčením?

...

...Ten, čo dostal päť talentov, šiel, obchodoval s nimi a získal ďalších päť. Podobne aj ten s dvoma získal ďalšie dva. Ale ten, čo dostal jeden, odišiel, vykopal jamu a peniaze svojho pána ukryl... Matúš 25, 16-18