Koučing


Mnohé z toho, čo sa mi podarilo za posledný čas uskutočniť, sa mi podarilo predovšetkým vďaka koučingu. Dostávať zvedavé podnetné otázky od kouča, vďaka ktorým môžete o svojich problémoch, dilemách, výzvach premýšľať z rôznych uhlov pohľadu, bolo a je pre mňa vždy úžasným zážitkom. 

Vďaka tým otázkam kouča a vďaka VAŠIM odpovediam si prídete na riešenie, ktoré Vám dokonale sadne. A získate nielen vyriešenie Vašej veci, ale aj sebavedomie, že ste si na to prišli sami, dôveru vo vlastné schopnosti, väčšiu motivovanosť a angažovanosť v tom, čo riešite, pocit kompetentnosti, že si dokážete poradiť a v nemalej miere tiež zodpovednosť za to, akým smerom sa Váš ďalší život bude uberať. 

Ak teda patríte k tým, ktorí sa chcú pohnúť z miesta a mať fakt dobrý pocit zo svojho života, koučing odporúčam naozaj všetkými desiatimi... 

Absolvovala som výcvik v biznis koučingu v Business Coach College, ktorý spĺňa kritéria ICF - Medzinárodnej federácie koučov. Pripravujem sa na medzinárodnú certifikáciu ACC (ASSOCIATE CERTIFIED COACH).

Pri koučingu využívam svoju vnímavosť, schopnosť klásť tie správne otázky, empaticky a hlboko počúvať, byť v silnom napojení na vnímanie a myslenie klienta. Veľmi mi pomáhajú i vlastné, viac ako trinásťročné skúsenosti, ktoré som nadobudla v mojom povolaní psychologičky.

Ak máte záujem si koučing vyskúšať, neváhajte ma kontaktovať.