Koučing

Koučing je rozhovor medzi koučom a koučovaným. No nie hocijaký. Je to rozhovor hlboký, odkrývajúci, osobný a často až transformačný. Pripomína skôr partnerskú debatu, v ktorej kouč nie je v pozícii radcu, mentora či experta na klientove problémy.

Klient prináša svoje témy, o ktorých potrebuje premýšľať, no zároveň prináša aj svoje riešenia. Znie to možno paradoxne, no skutočne je to tak. Všetky riešenia máme totiž v sebe. Kouč len pomáha objaviť ich. Je to veľmi účinný spôsob riešenia rôznych problémov, ktoré bežne v živote máme, a to v pracovnom i osobnom živote.

Čo robí kouč?

Veľa sa pýta, zvedavo, otvorene. Otázkami klienta dostáva do procesu premýšľania o probléme z rôznych strán. Vďaka otázkam klient získava do jeho situácií nový vhľad, objavuje nové možnosti, ktoré by bez koučingu zrejme ostali skryté. Kouč pomáha pochopiť súvislosti, odkryť možné bloky či presvedčenia, ktoré klienta brzdia v dosiahnutí cieľa.

Kouč nie je mentor, neradí, neponúka riešenia. Neposudzuje, nehodnotí, nevyjadruje svoj postoj či názor. Nie je ani terapeut, hoci často sa dotkne minulosti. V minulosti ale vidí zdroje a pomáha klientovi pozerať sa vpred, do budúcnosti, do priestoru a času, v ktorom má už problém vyriešený, ciele splnené.

Odhaľuje potenciál klienta a odkrýva jeho vlastné riešenia. Kouč je presvedčený, že klient sám je najlepší odborník na jeho vlastný život. A riešenia, ktoré si klient sám objaví, majú úplne inú motivačnú silu v dosahovaní cieľa.

 • ak riešite osobné či pracovné dilemy

 • ak sa neviete rozhodnúť

 • ak vám chýba motivácia k dosiahnutiu cieľa

 • ak potrebujete objektívny pohľad na vašu situáciu

 • ak sa potrebujete pohnúť z miesta

 • ak potrebujete premýšľať, čo vlastne od života chcete

 • ak si chcete ujasniť akúkoľvek situáciu vo vašom živote

 • ak chcete mať vo svojom živote niečo inak

 • ak chcete viac využívať vlastný potenciál a žiť vedomejší život

 • ak chcete uskutočniť akúkoľvek zmenu

 • ak chcete v práci či v osobnom živote zlepšiť vzťahy, komunikáciu, spoluprácu, plánovanie, ...

 • ak potrebujete podporu, znížiť záťaž či mieru stresu v práci či mimo nej

  ...potom je koučing práve pre vás!


Absolvovala som výcvik v biznis koučingu v Business Coach College, ktorý spĺňa kritéria ICF - Medzinárodná federácie koučov. Pripravujem sa na medzinárodnú certifikáciu ACC (ASSOCIATE CERTIFIED COACH).

Pri koučingu využívam svoju vnímavosť, schopnosť klásť tie správne otázky, empaticky a hlboko počúvať, byť v silnom napojení na vnímanie a myslenie klienta. Veľmi mi pomáhajú i vlastné viac ako trinásťročné skúsenosti, ktoré som nadobudla v mojom povolaní psychologičky.

Ak máte záujem si koučing vyskúšať, neváhajte ma kontaktovať. Prvé stretnutie v rozsahu 60 minút s láskou venujem zdarma.