Má ho každý. Je našou súčasťou. Vzniklo, keď vzniklo naše "ja". To je asi v druhom - treťom roku života, kedy sme o sebe začali hovoriť v prvej osobe. Dovolilo nám oddeliť sa od ostatných, uvedomiť si seba, spoznať, že som JA a sú ostatní. Zvyšok sveta, ktorého sme súčasťou, no oddelenou.

Blíži sa ten deň, kedy pôjde Lujza do škôlky. A ja, v miernej panike premýšľam, ako ju za tých pár mesiacov na túto zmenu čo najlepšie pripraviť... Predsa, dve vlny korony, nulová socializácia...

A čo? Tu som!

05.05.2021

Otec so mnou nikdy nebol spokojný. Čokoľvek som urobil, nikdy to nebolo dosť.

Je čas zápisov do základných škôl, čas posudzovania pripravenosti detí na zvládanie nárokov prvého ročníka. Školskú zrelosť posudzujú centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, často na podnet materskej školy. Ak aj vaše dieťa bolo zo strany škôlky odporúčané na posúdenie jeho pripravenosti na školu, tento článok vám bude možno...

- Stále iba mravčíš! - Lezieš mi na nervy! - Si neporiadna! - Nezaslúžiš si žiadne hračky! - Nemám ťa rád, keď sa takto správaš! - Si nemožná! - Z teba nič nebude! - Ako môžeš byť tak nešikovný! - To nezvládneš! - Ty si drevo! - S tebou sa nedá vydržať! - Ty bordelár! - Si zlá! ...

Mala som 7 rokov a chodila do ZUŠ-ky, do ktorej bolo treba ísť necelé dva kilometre autobusom. Bolo to celkom bežné, do ZUŠ-ky sme chodili viacerí, aj mladší aj starší. Na tie prímestské autobusy vždy chodilo mnoho detí, navzájom sme sa poznali. Navyše, svet bol vtedy bezpečný, teda aspoň sa takým javil.

Áno, sú aj také dni, kedy sa veľa mračím. Cítim, že sa dotýkam vlastného dna, zmieta so mnou nespokojnosť, narastá hnev, frustrácia. Vtedy mám veľký problém byť pre ostatných ich zdrojom istoty, bezpečia, lásky a prijímania. Som akoby duchom neprítomná, nastavená prežiť bez výrazných emócií len najbližšiu hodinu a potom zas ďalšiu. Popritom...

Och, ako som ja neznášala soboty. Znamenali pre mňa vždy nejakú, pre mňa protivnú robotu. Buď pomáhať doma pri upratovaní, práce v záhrade alebo smer Malá Lehota a tam zas práce v záhrade, na roli alebo čokoľvek iné, čo bolo treba - od hrabania sena cez ohŕňanie zemiakov a nenávidené oberanie ríbezlí a potom všetky tie lepkavé činnosti s tým...

V rozprávke Charlie a továreň na čokoládu je scénka, kde Willy Wonka ako chlapec s obludným strojčekom na zuby prichádza domov s halloweenskou nádielkou čokolád. Veľmi túži si z nich zopár dať, no jeho otec - starostlivý zubár - mu tie sladkosti zoberie a hodí ich do ohňa. Zdôrazní, že zo sladkostí sa kazia zuby a čokoláda je alergén....